ข้อกำหนดการใช้งานจะใช้กับผู้ใช้หรือเบราว์เซอร์ที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ sothinkmedia.com ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงและดาวน์โหลดวัสดุรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะซอฟต์แวร์ไฟล์รูปภาพหรือการกดรีลีสจากเว็บไซต์สำหรับการใช้งานบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณในสภาพที่คุณรักษาลิขสิทธิ์และอื่น ๆ ประกาศที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่แนบมากับวัสดุต้นฉบับหรือสำเนาของวัสดุใด ๆ การใช้การดาวน์โหลดสำหรับการแจกแจงสาธารณะจุดสิ้นสุดเชิงพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของประเภทใด ๆ ในเว็บไซต์อื่น ๆ สภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือสื่อเครื่องบินเป็นสิ่งต้องห้าม วัสดุทั้งหมดในเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์ การใช้วัสดุใด ๆ เค้าโครงหน้าเว็บและการออกแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ อาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับพฤติกรรมใด ๆ ของการละเมิดบทบัญญัติ sothinkmedia.com จะมีสิทธิ์ที่จะใช้วิธีการรักษาทางกฎหมายและเป็นธรรม

1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับวัสดุและข้อมูลที่ครอบคลุมในเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อความรูปภาพมุมมองความคิดเห็นหน้าเว็บหรือลิงก์ sothinkmedia.com ไม่รับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์ความพอเพียงและความน่าเชื่อถือของวัสดุดังกล่าว และเนื้อหาทั้งๆที่มีความพยายามในการจัดหาวัสดุและข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ วัสดุใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์จะทำตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเองและคุณต้องรับผิดชอบต่อการติดเชื้อในระบบคอมพิวเตอร์หรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดวัสดุดังกล่าวหรือการใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ . Sothinkmedia.com ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นเนื้อหาในเว็บไซต์และการรับประกันที่ชัดเจนหรือโดยนัยสำหรับวัสดุและข้อมูลรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของ'สิทธิคุณภาพและไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ Sothinkmedia.com อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเตือนใด ๆ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย

sothinkmedia.com กล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นที่จัดทำโดย บริษัท อื่นนอกเหนือจาก sothinkmedia.com ในเว็บไซต์เพียงเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการกล่าวถึงดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการรับรู้ sothinkmedia.com หรือคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นดังกล่าว

2. การใช้ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีให้ดาวน์โหลดหรือใช้จากเว็บไซต์นี้เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ sothinkmedia.com การใช้ซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในแพ็คเกจของซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับและระหว่างคุณกับ sothinkmedia.com (“ข้อตกลง”). คุณต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงใบอนุญาตดังกล่าวก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์ การใช้การทำซ้ำหรือการกระจายของซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงใบอนุญาตนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามโดยปริยาย

ซอฟต์แวร์ได้รับการรับประกันหากตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตเท่านั้น ยกเว้นตามที่รับประกันในข้อตกลงใบอนุญาต sothinkmedia.com ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รวมถึงการรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขของการค้าขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อหรือการไม่ละเมิด

3. ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นหรือวัสดุใด ๆ ที่ส่งไปยัง sothinkmedia.com รวมถึงข้อเสนอแนะโดยไม่ จำกัด เช่นคำถามความคิดเห็นคำแนะนำหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โปรแกรมหรือบริการของ sothinkmedia.com (“ข้อเสนอแนะ”) จะถือว่าไม่ใช่ความลับ Sothinkmediacom จะไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะมีอิสระในการทำซ้ำใช้เปิดเผยจัดแสดงแสดงการแปลงสร้างงานอนุพันธ์และแจกจ่ายข้อเสนอแนะให้ผู้อื่นโดยไม่มีข้อ จำกัด และมีอิสระที่จะใช้ความคิดใด ๆ แนวคิดความรู้หรือเทคนิคที่มีอยู่ในข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตและการตลาดที่รวมข้อเสนอแนะดังกล่าว

4. คำสั่งลิขสิทธิ์

วัสดุผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ครอบคลุมในเว็บไซต์จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ Sothinkmedia.com เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก sothinkmedia.com เนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์จะไม่ถูกคัดลอกแจกจ่ายถ่ายเอกสารการเล่นเชื่อมโยงหรือส่งด้วยการเชื่อมโยงเป็นพิเศษหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ โดยบุคคลใด ๆ พิมพ์สำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และการใช้งานเป็นรายบุคคล โลโก้ทั้งหมดเครื่องหมายการค้าส่วนหัวหน้าภาพหน้าจอสาดและกราฟิกที่แสดงในเว็บไซต์นี้คือเครื่องหมายบริการและ/หรือชุดการค้าของ sothinkmedia.com ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในที่นี้เครื่องหมายใด ๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้หมุนเวียนในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีใด ๆ โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

5. ทั่วไป

sothinkmedia.com อาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเตือนเพิ่มเติมและคุณควรเยี่ยมชมหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดล่าสุดเนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Sothinkmedia.com และมีผลผูกพันกับการใช้เว็บไซต์นี้ แทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับ sothinkmedia.com ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับของรัฐบาลใด ๆ ความไม่ถูกต้องดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้บทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อกำหนด โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและถือ sothinkmedia.com บริษัท ในเครือและเจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทนและพนักงานที่ไม่เป็นอันตรายจากและต่อต้านการเรียกร้องความสูญเสียความเสียหายหนี้สินค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายรวมถึงทนายความใด ๆ’ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณการใช้เว็บไซต์หรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ

6. ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือคำถามอื่น ๆ โปรดติดต่อ sothinkmedia.com ที่ ติดต่อเรา หน้าบนเว็บไซต์