Användarvillkoren ska vara tillämpliga på alla användare eller webbläsare som får åtkomst till denna webbplats. Sothinkmedia.com ger dig rätten att komma åt och ladda ner material, inklusive men inte begränsat till programvaran, filer, bilder eller pressmeddelanden, från webbplatsen enbart för din individuella och icke-kommersiella användning under förutsättning att du behåller upphovsrätten och andra Egenskapella meddelanden som är kopplade till originalmaterialet eller kopior av materialen. All användning av nedladdningen för offentliga distributioner, kommersiella ändamål eller andra syften med någon typ på annan webbplats, nätverksgatormiljö eller flygmedia är förbjudet. Alla utgåvor av materialen på webbplatsen är upphovsrättsskyddade. All obehörig användning av material, webbsidans layout och design kan bryta mot upphovsrättslagen, varumärkeslagen eller andra relevanta lagar. När det gäller alla beteenden att bryta mot bestämmelserna, ska sothinkmedia.com ha rätt att ta lagliga och rättvisa rättsmedel.

1. Friskrivningsklausul

När det gäller material och information som täcks på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, synpunkter, recensioner, webbsidor eller länkar, ger SothinkMedia.com ingen garanti för noggrannhet, fullständighet, tillräcklighet och tillförlitlighet för sådana material och innehåll trots dess försök att tillhandahålla exakta material och information på webbplatsen. Allt material som laddats ner eller på annat sätt erhålls genom användning av webbplatsen görs efter eget gottfinnande och risk och du är ensam ansvarig för någon infektion i ditt datorsystem eller förlust av data som är resultatet av nedladdningen av sådant material eller användning av webbplatsen . SothinkMedia.com friskriver definitivt något ansvar för misstag eller utelämnande av innehållet på webbplatsen och eventuella uttryckliga eller implicita garantier för material och information, inklusive men inte begränsat till de garantier relaterade till ägande, icke-intrång av en tredje part's rättigheter, kvalitet och har inget datavirus. Sothinkmedia.com kan göra ändringar i innehållet på webbplatsen när som helst utan någon anmälan, besök webbplatsen för att få åtkomst till den aktuella informationen.

SothinkMedia.com nämner de produkter eller lösningar som tillhandahålls av de andra företagen än sothinkmedia.com på webbplatsen bara för att tillhandahålla relaterad information, och sådant omnämnande betyder inte SothinkMedia.com erkännande eller rekommendation av sådana produkter eller lösningar.

2. Användning av programvara

All mjukvara som finns tillgänglig för att laddas ner eller användas från denna webbplats är det upphovsrättsskyddade arbetet på SothinkMedia.com. Användning av programvaran omfattas av villkoren i licensavtalet, som åtföljer eller ingår i paketet med programvaran eller andra tillämpliga licensavtal som undertecknats av och mellan dig och SothinkMedia.com (“Licensavtal”). Du måste läsa och acceptera alla villkor i sådant licensavtal innan du använder programvaran. All användning, reproduktion eller distribution av programvaran som inte är i enlighet med licensavtalet är implicit förbjudet.

Programvaran är motiverad, om inte alls, endast enligt villkoren i licensavtalet. Förutom vad som är motiverat i licensavtalet, friskriver SothinkMedia.com alla garantier och villkor med avseende på programvaran, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel eller icke-intrång.

3. Feedback

Eventuella kommentarer eller material som skickas till SothinkMedia.com, inklusive utan begränsning av feedback, till exempel frågor, kommentarer, förslag eller relaterad information om programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster från SothinkMedia.com (“Respons”), ska anses vara icke-konfidentiell. SothinkMedia.com har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan feedback och är fritt att reproducera, använda, avslöja, ställa ut, visa, omvandla, skapa derivatverk och distribuera feedbacken till andra utan begränsning och ska vara fritt att använda några idéer, Koncept, kunskap eller tekniker som finns i sådan feedback för något ändamål, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverkning och marknadsföringsprodukter som innehåller sådan feedback.

4. Copyright Statement

Allt material, produkter och tjänster som omfattas på webbplatsen ska skyddas av upphovsrätten. SothinkMedia.com äger alla upphovsrätt om inte annat anges. Utan skriftligt tillstånd från sothinkmedia.com, ska något innehåll på webbplatsen inte kopieras, distribueras, fotokopieras, spelas, kopplas eller överförs med super-länkar eller användas för något annat kommersiellt syfte av någon person på något sätt, såvida inte annat laddas ner eller laddas ner eller Tryckt för icke-kommersiell och individuell användning. Alla logotyper, varumärken, sidhuvuden, bilder, stänkskärm och grafik som visas på denna webbplats är servicemärken och/eller handelsklänning på SothinkMedia.com. Förutom vad som uttryckligen är tillåtet här, är något av märket inte tillåtet att cirkuleras i någon form eller på något sätt av någon individ eller någon enhet.

5. Allmänt

SothinkMedia.com kan när som helst revidera dessa villkor utan ytterligare anmälan och du bör besöka denna sida då och då för att granska de senaste villkoren eftersom villkoren utgör hela avtalet mellan dig och SothinkMedia.com och är bindande för din användning av denna webbplats , ersätter alla tidigare avtal mellan dig och sothinkmedia.com relaterade till din användning av denna webbplats. Om någon bestämmelse av villkoren hålls ogiltig av någon lag, regel, ordning eller reglering av någon regering, ska sådan ogiltighet inte påverka verkställbarheten av andra bestämmelser i villkoren. Genom att komma åt den här webbplatsen samtycker du till att försvara, ersätta och hålla sothinkmedia.com, dess dotterbolag och deras tjänstemän, styrelseledamöter, agenter och anställda ofarliga mot och mot alla fordringar, förluster, skador, skulder, kostnader och utgifter, inklusive advokater och advokater’Avgifter, som härrör från eller relaterade till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller överträdelse av något av villkoren.

6. Kontaktinformation

Om du har några frågor angående dessa användarvillkor eller andra frågor, kontakta SothinkMedia.com på Kontakta oss sida på webbplatsen.