Jak używać rejestratora Zoom
Omówiliśmy wszystkie istotne aspekty zoomu i rejestratora zoomu. Mamy również omówione niektóre OTT Platformy, na których można cieszyć się ulubioną serię lub telecast na żywo.